2010. július 13., kedd

Fontos!

A Szabadszellem Csoport létrehozásával azt a régi tervemet szeretném megvalósítani, mely szerint működjék olyan önkéntes, civil, politikai, és gazdasági érdekektől mentes művészcsoport, amely minden olyan hazai eseményre, történésre, megnyilatkozásra, mely az emberi jogokat sérti, vagy egyszerűen csak ostobaság frappáns, csattanós, ugyanakkor szellemes, provokatív reakciót ad.

Pillanatnyilag azért dolgozom, hogy létrejöjjön azon kreatív, a butaságokra és jogsértésekre érzékeny, gondolkodó emberek közössége, akik ezen akciókban alkotótársaim lennének.

Fontos, hogy akcióink tükrözzék a Szabadszellem Csoport értékrendjét, valós eseményekre, történésekre, megnyilatkozásokra reflektáljanak, és rámutassanak az azokban rejlő ellentmondásokra, butaságokra, jogszerűtlenségekre. Fontos,hogy akcióink ne legyenek öncélúak.

Fontos, hogy akcióink minden körülmények között a törvényesség keretein belül valósuljanak meg. Sosem sérthetik mások fizikai, érzelmi, anyagi biztonságát. Ugyanakkor, a figyelemfelkeltés hatékonysága érdekében a társadalmi normasértés megengedett!

Fontos, hogy akcióinkért minden körülmények között felelősséget vállalunk! Vállaljuk a felelősséget, függetlenül attól, hogy akcióink eredeti terveink szerint valósultak meg, vagy sem.

Fontos, hogy akcióink nem személyek, vagy szervezetek ellen irányulnak. Nem célunk senki nevetségessé tétele, vagy megalázása. Akcióink a butaság és szűklátókörűség, az intolerancia és az arrogancia megszüntetését célozzák.

Fontos, hogy akcióink közérthetően, humorral, elgondolkodtató módon jelentsék meg mondanivalónkat!

Ha részt vállalnál a Szabadszellem Csoport munkájában, csatlakozz!

2010. július 5., hétfő

Megalakult!

2010. július 05-én megalakult a Szabadszellem Csoport!

Önkéntes, független, civil, művész csoport, mely politikai, vagy gazdasági érdekektől függetlenül működik.

Állami-, politikai-, gazdasági-, vagy bűnszervezetekkel nem áll kapcsolatban, azoktól semminemű támogatást nem kap.

Célja, hogy a társadalom tagjaiban emelje az egymás iránti tolerancia- és felelősségvállalás szintjét.

Erősítse az empátia kialakulását származásra, nemre, korra, egészségügyi állapotra, gazdasági helyzetre való tekintet nélkül.

Provokatív, művészi eszközökkel lép fel a társadalmi, politikai, gazdasági igazságtalanságok ellen, az emberi jogok védelmében, úgymint:

Kollektív szabadságjogok:

 1. Egyesülési jog
 2. Gyülekezési jog
 3. Szabad gondolatközléshez, illetve véleménynyilvánításhoz való jog
 4. Gondolatszabadsághoz való jog
 5. Lelkiismeret-szabadsághoz való jog
 6. Vallásszabadsághoz való jog
 7. Nemzeti és etnikai kisebbségek jogai


Személyi szabadságjogok:

 1. Személyes szabadsághoz való jog
 2. Személyes biztonsághoz való jog
 3. Szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztásának joga
 4. Jó hírnévhez való jog
 5. Magánlakás sérthetetlenségéhez való jog
 6. Magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog
 7. Tulajdonhoz és örökléshez való jog

Gazdasági, szociális és kulturális jogok

 1. Munkához való jog
 2. Pihenéshez, szabad időhöz és rendszeres fizetett szabadsághoz való jog
 3. Egészséges környezethez, a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog
 4. Szociális biztonsághoz való jog
 5. Művelődéshez való jog
 6. A tudományos és a művészi élet szabadságának joga
 7. Tanszabadsághoz és a tanítás szabadságához való jog

A polgárok részvételi jogai

 1. Népszavazás és népi kezdeményezés joga
 2. Panaszjog
 3. Választójog


Provokatív, művészi eszközökkel felhívja a figyelmet a társadalmi, politikai, gazdasági igazságtalanságokra és kiáll mindennemű erőszak, úgymint:


1. Fizikai erőszak

2. Érzelmi erőszak

3. Intellektuális erőszak


ellen.